Streda11. 12. 2019

06:30 - 07:30

CrossFit CrossFit Redoubt

17:00 - 18:00

Funkčný tréning CrossFit Redoubt

18:00 - 19:00

CrossFit CrossFit Redoubt

19:00 - 20:00

Funkčný tréning CrossFit Redoubt
Štvrtok12. 12. 2019

17:00 - 18:00

Funkčný tréning CrossFit Redoubt

18:00 - 19:00

CFR Body Blast CrossFit Redoubt

19:00 - 20:00

Začiatočníci CrossFit Redoubt
Piatok13. 12. 2019
Sobota14. 12. 2019
Nedeľa15. 12. 2019
Pondelok16. 12. 2019
Utorok17. 12. 2019